30 nye ungdomsboliger på Frederiksberg.

På Bernhard Bangs Allé 39 på Frederiksberg, er det besluttet, at der skal laves en tilbygning til den eksisterende ejendom. Dette betyder, at der på nuværende tidspunkt bliver bygget 30 nye ungdomsboliger på adressen. I forbindelse med denne tilbygning bliver Mesterpuds’ facadesystem Mesterpuds STENO med afsluttende teglskaller anvendt.

Bangs Allé 39HD Arkitekterne, der står for udformningen af projektet har besluttet, at de vil have en yderside bestående af teglskaller, som skal give en moderne og tidssvarende byggestil og arkitektur.

Fordelen ved de valgte teglskaller er, at de absorberer under 6 % vand og derfor ikke bliver et tungt element, som kan skade facaden på sigt.

En anden fordel ved valget af teglskaller som slutprodukt er produktets hårdhed og styrke, der betyder, at den fremadrettede vedligeholdelse vil ligge på et minimum.

Mesterpuds STENO

I forbindelse med efterisolering af de nuværende tre etager blev det vedtaget, at facadesystemet Mesterpuds THERMO og MesterPuds STENO skulle anvendes. Mesterpuds THERMO og Mesterpuds STENO er sammenlagt facadesystemer, der inkluderer lim, isolering, plugs, profiler, net, armeringspuds, lim til teglskaller, afsluttende teglskaller og fuge.
Dette system giver arkitekter og kreative sjæle mange muligheder for en æstetisk murstensfacade med et moderne strøg. Teglskallerne monteres nemt på MesterPuds THERMO, RENO eller ISOVENT (med underliggende plader).

Teglskallerne på Bernhard Bangs Allé 39 vil ved byggeriets afslutning binde de ældre tre etager sammen med de tre nye, og den gamle gulnede bygning vil få et nyt, æstetisk liv.

Eget mix af teglskaller

Arkitekterne fra HD Arkitekter ApS har selv mixet sig frem til det rette design af teglskaller. Ved hjælp af Mesterpuds’ Stone Mix ART-System, kunne de i ro og mag finde frem til det helt rigtige udtryk, de og kommunen ønskede bygningen skulle have.Mix af teglskaller

Der findes over 200 forskellige teglskaller med forskellige farver og strukturer. Arkitekterne havde derfor rig mulighed for at sammensætte netop det miks, der opfyldte de fremsatte krav og samtidig gøre byggeriet deres eget.

Arkitekterne valgte de lange teglskaller med formatet LDF på 290 mm, som opsættes som felter i umbra nuancer.